ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.พี.เอส. ฮัจย์แอนด์อุมเราะห์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.พี.เอส. ฮัจย์แอนด์อุมเราะห์
บริษัทธุรกิจจัดนำเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 953562000423
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจัดนำเที่ยว มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อธุรกิจจัดนำเที่ยว
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/31 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.พี.เอส. ฮัจย์แอนด์อุมเราะห์