ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
บริษัทการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103561014720
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เติมน้ำยาพร้อมจำหน่ายแอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126/16 ซอยสุขุมวิท 89 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส