ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอ จี 88

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอ จี 88
บริษัทการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 123561005259
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 แยก 14 ซอยติวานนท์ 27 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอ จี 88