ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาร์ดแมน โกลบอล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาร์ดแมน โกลบอล
บริษัทการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 803562001218
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์ไไฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/3 หมู่ที่ 2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาร์ดแมน โกลบอล