ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาชิมชิน 99 อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาชิมชิน 99 อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
บริษัทการขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 853562000327
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง กุ้งเคย ปลา หอย ปู ปลาหมึก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 52/81 หมู่ที่ 4 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาชิมชิน 99 อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต