ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาปาล์มทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาปาล์มทอง
บริษัทการขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 853562000238
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับซื้อปาล์มน้ำมัน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาปาล์มทอง