ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา เนิร์ส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา เนิร์ส
บริษัทกิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562001426
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 40000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการงานพยาบาล ให้บริการงานพยาบาลในสถานประกอบการ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/6 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา เนิร์ส