ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิงแมน แอท ลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิงแมน แอท ลำปาง
บริษัทกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 523562000958
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อบริการส่งสินค้า(แมสเซ็นเจอร์)
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19 ถนนบุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิงแมน แอท ลำปาง