ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจัยการประเมิน 2003

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจัยการประเมิน 2003
บริษัทการบริการที่สนับสนุนการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562003317
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการที่สนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการประเมินคุณภาพภายนอก ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 292/1 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจัยการประเมิน 2003