ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา
บริษัทการดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 673562000833
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจโรงยิมออกำลังกาย สอนมวย สอนโยคะ รวมทั้งกิจกรรมออกกกำลังกายทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา