ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา ยางพารา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา ยางพารา
บริษัทการขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 413562001629
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับซื้อ และจำหน่ายก้อนยางพารา รวมถึงยางพาราทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102 หมู่บ้าน บ้านนาเมืองไทย หมู่ที่ 7 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรา ยางพารา