ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
บริษัทการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 313562000836
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 153 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)