ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์ม
บริษัทการเลี้ยงสุกร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 163562000455
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเลี้ยงสุกร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับจ้างเลี้ยงสุกร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 122 หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์ม