ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย การช่าง 2018

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย การช่าง 2018
บริษัทกิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 213562000136
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อบริการรับเหมาค่าแรงทุกประเภท เช่น งานเชื่อม งานประกอบท่อ งานซ่อมบำรุง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย การช่าง 2018