ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ฟาร์ม 2020

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ฟาร์ม 2020
บริษัทการขายส่งสัตว์มีชีวิต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 603562002011
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งสัตว์มีชีวิต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้า-ขายส่ง โค กระบือ และสัตว์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/8 ถนนสนามคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ฟาร์ม 2020