ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชาญ รุ่งเรืองการค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชาญ รุ่งเรืองการค้า
บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562002014
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ให้บริการรับโอนเงินฝากที่ไม่ใช่ธุรกิจเยี่ยงธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 5 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชาญ รุ่งเรืองการค้า