ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิต แอดวานซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิต แอดวานซ์
บริษัทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562002678
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ของใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/19 หมู่ที่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิต แอดวานซ์