ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินด์โคลเวอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินด์โคลเวอร์
บริษัทการผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562001737
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอยบกิจการรับจัดดอกไม้โอกาสต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วินด์โคลเวอร์