ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน เซอร์เวย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน เซอร์เวย์
บริษัทการตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562005188
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการตรวจสอบ สำรวจภัยและตรวจสภาพรถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 110/47 หมู่ที่ 2 ซอย3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน เซอร์เวย์