ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน ไดรวิ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน ไดรวิ่ง
บริษัทกิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 233562000381
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการโดยไม่มีข้อขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน ไดรวิ่ง