ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรรวมช่าง ช่อระกา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรรวมช่าง ช่อระกา
บริษัทการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 363562001697
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องเหล็กทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 121/3 หมู่ที่ 17 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรรวมช่าง ช่อระกา