ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลพรศึกษาภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลพรศึกษาภัณฑ์
บริษัทการขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 453562000479
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอะไหล่และให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลพรศึกษาภัณฑ์