ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง
บริษัทการติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 263562000373
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาและติดตั้งระบบประปา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29 หมู่ที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง