ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว้าวเอนเตอเทน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว้าวเอนเตอเทน
บริษัทกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113561006026
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตภาพยนต์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 234/486 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ว้าวเอนเตอเทน