ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว๊าวจู๊ส อินเตอร์ฟู๊ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว๊าวจู๊ส อินเตอร์ฟู๊ด
บริษัทร้านขายปลีกผักและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 343562002324
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ ผลิตและขายน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และน้ำจุลินทรีย์แล็คโตบาซิลลัสเพื่อสุขภาพ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 249 หมู่บ้าน เวียงเกษม หมู่ที่ 11 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ว๊าวจู๊ส อินเตอร์ฟู๊ด