ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต

0
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต
บริษัทการต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0503561007100
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายเรือทุกชนิดและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต