ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหะศิริ

0
11

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหะศิริ
บริษัทการผลิตกาแฟ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 123562002199
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตกาแฟ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 118/52 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหะศิริ