ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ภูทับทิม

0
13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ภูทับทิม
บริษัทร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 423562000941
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 400000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายต้นกล้ากาแฟ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74 หมู่ที่ 9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ภูทับทิม