บริษัท คอสโม โปรดักส์ จำกัด

บริษัท คอสโม โปรดักส์ จำกัด
COSMO PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพาน เจีย เจิ้น, นายพาน เจีย จิ้น, นายหล้าย เหย่า เซิน, นายหวง เหียน เซียว,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234326
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก ผลิตและจำหน่ายก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำทุกชนิด และอุปกรณ์ทองเหลือง และพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 535/8 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอสโม โปรดักส์ จำกัด