บริษัท ทเว้นตี้-โฟร์ แกลลอรี่ จำกัด

บริษัท ทเว้นตี้-โฟร์ แกลลอรี่ จำกัด
24 GALLERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอิศรา วิทยฐานภรณ์, นางสาวพิชฎา มีทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235907
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการหล่อและแปรสภาพโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/1 หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทเว้นตี้-โฟร์ แกลลอรี่ จำกัด