บริษัท ภัทรบูรพา จำกัด

บริษัท ภัทรบูรพา จำกัด
PATRA BURAPA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำรัส ภัทรธีรานนท์, นางสาวรุ่งทิวา ภัทรธีรานนท์, นางสาวรุ่งนภา ภัทรธีรานนท์, นายกิจจา ภัทรธีรานนท์, นายจารุเวศ ภัทรธีรานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234931
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แท้งค์น้ำแสตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 95 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-จักราช ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภัทรบูรพา จำกัด