บริษัท คอสมิค วอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท คอสมิค วอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
COSMIC WATER (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมานพ เบญจมินทร์, นางสาวขวัญศิริ เบญจมินทร์, นายโอภาส กิตติกุศลธรรม, นางสาวบัวภิมาศ ผันสยอง, นางสาวอิสริยา เย็นเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/114 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2751-7893
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอสมิค วอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด