บริษัท ชวรักษ์ จำกัด

บริษัท ชวรักษ์ จำกัด
CHAVARAK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเงาแข อนุรักติพันธุ์, นางสาวศิริมา อนุรักติพันธุ์, นางยุพดี อนุรักติพันธุ์, นายชวลิต อนุรักติพันธุ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12 ซ.สายสิน ถ.ประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2910-1775
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชวรักษ์ จำกัด