บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
CHAVIN METAL PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวิน แสงเจริญวนากุล, นางอาภา แสงเจริญวนากุล, นายอภิชาติ แสงเจริญวนากุล, นายอนุรักษ์ แสงเจริญวนากุล, นายอนุชา แสงเจริญวนากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มิถุนายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ปั๊มชิ้นส่วนโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22/1 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2385-5975-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด