บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท ประเทศไทย จำกัด มหาชน

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท ประเทศไทย จำกัด มหาชน
SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไมตรี ตั้งษณกุล, นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์, นายชาคริต เมธิกุลชนันทร์, นายสืบตระกูล บินเทพ, นางสาวศิริธร ชนะวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 250000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3522-6700-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท ประเทศไทย จำกัด มหาชน