บริษัท ซี.วี.เอส. อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท ซี.วี.เอส. อินดัสตรี้ จำกัด
C.V.S. INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวราวุธ สังขะวัฒนะ, นายเศกสม ศรีวัฒนานุกูลกิจ, นายสุเทพ เทพประดิษฐ์, นายเชี่ยวชาญ คงลิ้ม, นายชาติชาย คงลิ้ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 31000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างอ๊อก เชื่อม ปั๊มอะไหล่รถจักรยานยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51 หมู่ 15 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2817-2480
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.วี.เอส. อินดัสตรี้ จำกัด