บริษัท ซี.เอ็น.ซี.แพ็ค จำกัด

บริษัท ซี.เอ็น.ซี.แพ็ค จำกัด
C.N.C. PACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโอฬาร อินทร์ชูพงษ์, นายยุทธ อินทร์ชูพงษ์, นางสาวอรปิยา อินทร์ชูพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างซ่อม สร้างอาคารและโรงงานทุกชนิดผลิต แปรรูปไม้เป็นประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ ทุกชนิดผลิต แปรรูปเหล็กเป็นประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 107/51 หมู่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ็น.ซี.แพ็ค จำกัด