บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด

บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด
DUCT EXCEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสำเร็จ โชติมงคล, นายต่อศักดิ์ โชติมงคล, นายรุ่งโรจน์ โชติมงคล, นายเกียรติวัฒน์ มณฑาพันธุ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายท่อ ECONOFLEX จำหน่ายท่อ ISODEC
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2693-0868
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด