บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด

บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด
TREAT CHEMICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทียนชัย จังหวัด, นางละเอียด จังหวัด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิตเครื่องกรองน้ำ ประกอบกิจการจำหน่ายส่ง- ปลีกเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ ประกอบกิจการให้บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126/150 ซ.เรวดี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด