บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำกัด
TOPPER INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำรัส แซ่อึ้ง, นางสาวสมใจ แซ่ฮ่อ, นางสาวเสาวณีย์ รัตนวรางกูร, นางวาณี วรรณรัตน์, นางสาวรภัสสา หาญณรงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ธันวาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 16000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าครัวเรือน,ส่งออกสินค้าครัวเรือน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23 หมู่ 8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0-2811-4831
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำกัด