บริษัท บอส รุ่งเรือง จำกัด

บริษัท บอส รุ่งเรือง จำกัด
BOSS RUNGRUANG CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสำเภา ยิ้มวิไล, นายณัฎฐพล ยิ้มวิไล, นางสาวดวงใจจิตร แสงพูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปั๊มโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 156 หมู่ 5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บอส รุ่งเรือง จำกัด