บริษัท บี. ที. เอส. สตีล จำกัด

บริษัท บี. ที. เอส. สตีล จำกัด
B.T.S. STEEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญถม ดาวกระจาย, นางบุบผา ดาวกระจาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องครัวแสตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/48-51 หมู่ 14 ถ.บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2806-4843
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี. ที. เอส. สตีล จำกัด