บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด

บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด
B.S.P. RELATIONSHIP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสินีนาฏ สมรรถศรบุศย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : สร้างและซ่อมเรือแพ ยานพาหนะด้วยเหล็กอลูมิเนียมและไฟเบอร์กราสและประกอบติดตั้งเชื่อมงานโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 527 หมู่ 2 ถ.ท้ายบ้าน แขวง ท้ายบ้าน เขต เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2389-4961
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด