บริษัท พจน์วิริยะ จำกัด

บริษัท พจน์วิริยะ จำกัด
POJVIRIYA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ สันติวิริยผดุง, นายสุพจน์ สันติวิริยผดุง, นางมาลี สันติวิริยผดุง, นายสมชาย สันติวิริยผดุง, นางสาวสุภา สันติวิริยผดุง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำประเภททองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 439 หมู่ 21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2993-0260
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พจน์วิริยะ จำกัด