บริษัท พรีคลีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พรีคลีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
PRECLEAN SALES AND SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุขวัฒน์ สินธุมงคลชัย, นางภาสินี สินธุมงคลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 ธันวาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 136/179-181 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2802-4054
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรีคลีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด