บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด

บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด
PARAWOOD 1993 COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิน จินะใจหาญ, นายย้าย ฮาวคำฟู, นางอรทัย จันทรมณี, นายนริศ วงศ์สันติธรรมนุกูล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 139 หมู่ 1 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด