บริษัท มงคล พาราวู้ด จำกัด

บริษัท มงคล พาราวู้ด จำกัด
MONGKHOL PARAWOOD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์ดำรงพันธ์, นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ดำรงพันธ์, นายสมศักดิ์ ธีรสกุลภาพ, นายมงคล ฤทธิ์ดำรงพันธ์, นางสาวเพชรา ฤทธิ์ดำรงพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปบริการอัด อบ ไส ซอย ไม้แปรรูป ทำล้อเหล็ก ม้วนสายไฟ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/63 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-3852-8427-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มงคล พาราวู้ด จำกัด