บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด
MARK WORLDWIDE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย, นายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 110000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/60 หมู่ 1 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-2064-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด