บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด

บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
MITSUBOSHI FORGING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทาเครุ ทานากะ, นายชิเงรุ ทานากะ, นายวิรัช ชื่นมีเชาว์, นายเคอิจิ นากามูระ, นางสุพัตรา ชื่นมีเชาว์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 25000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยโลหะ นำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด