บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด
UNION STAINLESS STEEL PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา, นายฐิติวัฒน์ สืบแสง, นาวาเอกนพรัตน์ ปัญญาภาส, นายวิชัย ชัยฐานียชาติ, นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ธันวาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน สเตนเลสไร้สนิม ผลิตท่อและหลอดสเตนเลสไร้สนิม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2919-8996-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด